Financiële controlecommissie

De leden van de financiële controlecommissie controleren de boekhouding van VIP en de eindafrekening van het verenigingsboekjaar waarin zij zijn benoemd. In de structuur voor 2014-2015 zitten oud-penningmeesters en ervaren VIP'pers.


Gerrie is de boom en wij zijn de wortels.

Financiële controlecommissie 2016-2017

Gerbrich Ferdinands (2013) -
Daniëlle van Goor (2010) -
Eize Hofstra (2009) -
Annajo van der Weide (2013) -

Onze sponsoren