Structuur

Een vereniging met 1600 leden run je niet zomaar. Contracten moeten worden getekend, beslissingen worden genomen, financiën worden beheerd, problemen worden opgelost en contacten moeten worden onderhouden. De vereniging kent meer dan 170 actieve leden die elk hun eigen steentje bijdragen. Maar welke steentjes zijn er zoal?

Om te beginnen is er het bestuur, dat bestaat uit een groep van vijf of zes enthousiaste mensen die zich dagelijks hard inzetten voor de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging. Zij nemen de belangrijkste beslissingen en houden het overzicht. Binnen het bestuur worden de volgende functies onderscheiden: voorzitter, secretaris, penningmeester, interne contacten, externe contacten en bedrijfscontacten. Elk bestuurslid vormt ook de backup voor een ander bestuurslid. Mocht bijvoorbeeld de voorzitter wegens omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan worden deze taken waargenomen door de vice-voorzitter.

Binnen de vereniging zijn er teveel taken om uit te voeren door alleen het bestuur. Zij krijgen daarom ondersteuning van commissies. Een commissie is een groep van drie tot negen mensen (afhankelijk van de commissie) die verantwoordelijk is voor een specifieke taak. Zo is de Boekencommissie verantwoordelijk voor het bestellen en het verkopen van de boeken, de Evenementencommissie voor het organiseren van de Batavierenrace en een liftwedstrijd en de Carrièrecommissie voor het organiseren van carrièreavonden. Dit is slechts een kleine greep uit de vele commissies die de vereniging kent. Het bestuur en commissies voeren nauw overleg en het bestuur houdt toezicht en is beschikbaar voor vragen. Commissies worden aangesteld voor de duur van het verenigingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Voor meer informaties over de functies binnen een commissie klik je op "commissies" in het linker menu.

Lijkt het jou leuk een commissie te doen? Kom dan naar de commissiemarkt, die jaarlijks wordt gehouden, in september en mei. Houd de VIP-agenda in de gaten voor de precieze data. Tijdens de commissiemarkt kun je (vrijblijvend) meer informatie krijgen over wat een specifieke commissie inhoudt (en commissies in het algemeen) en kun je je inschrijven voor één of meerdere commissies. Een jaartje commissie staat goed op je CV, is leerzaam, maar vooral ook heel gezellig!

Naast commissies kent de vereniging ook structuren. Structuren lijken erg op commissies: ook dit is een klein groepje mensen dat een specifieke taak uitvoert en wordt aangestuurd door het bestuur. Het verschil met commissies is dat commissies in dienst staan van de leden, terwijl structuren meer in dienst staan van het bestuur en de andere commissies. Zo is er de IT-structuur, die het bestuur en commissies helpt met computer(problemen) en deze website, de Fotostructuur die op verzoek van het bestuur of de commissies foto's maakt bij VIP-activteiten, de Promotiestructuur waarin mensen zitten die handig zijn met lay-outprogramma's voor het ontwikkelen van posters en flyers en de Bedrijfscontactenstructuur waarin mensen zitten die zich bezighouden met fondsenwerving en sponsoring van de vereniging. Ook als je interesse hebt in een structuur kun je terecht op de commissiemarkt.

Bovenstaande staat schematisch weergegeven in een organogram van VIP. Zwarte pijlen betekenen "heeft formele macht" en rode pijlen betekenen "staat in dienst van". Het bestuur, de commissies en de structuren vormen samen de actieve leden van de vereniging.organogram_vip.gifTe zien valt dat er nog twee andere organen in de afbeelding staan die nog niet zijn genoemd. Allereerst is dat de raad van advies. Deze groep mensen wordt door het bestuur samengesteld en bestaat uit ervaren VIP-mensen, vaak ex-bestuursleden. Zij ondersteunen het bestuur, lezen de notulen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit. Dankzij de raad van advies worden nog betere (bestuurs)beslissingen genomen en blijft de kennis binnen de vereniging beter gewaarborgd. De raad heeft, de naam zegt het al, een adviserende functie. De uiteindelijke beslissingen en de eindverantwoordelijkheid liggen bij het bestuur.

Nog boven het bestuur staat de Algemene Leden Vergadering, de ALV. Deze bestaat uit reguliere leden en omvat iedereen die aanwezig is bij de algemene ledenvergadering (alv*). Iedereen die VIP-lid is, is welkom bij een alv en heeft een stem. In een alv worden de meest belangrijke beslissingen genomen, wordt een nieuw bestuur aangesteld en worden de financiën en het beleid besproken. De ALV is het hoogste beslisorgaan van de vereniging, dat betekent dat zij het bestuur desgewenst kan overstemmen. Tijdens alv's wordt soms fel gediscussieerd, maar vaak is er ook ruimte voor humor. Wil jij meebeslissen over zaken die ook jou aangaan? Of wil je meer te weten komen van de vereniging waar je tot voor kort eigenlijk alleen je boeken bestelde? Kom dan naar de alv! Leer nieuwe mensen kennen, ontvang twee gratis consumpties en laat vooral je stem niet verloren gaan!

*) De ALV, met hoofdletters, duidt op de aanwezigen bij de algemene ledenvergadering, het beslisorgaan. De alv, met kleine letters, duidt op de algmene ledenvergadering zelf. 

Onze sponsoren