Historie

Al voor de jaren 80 bestond de K.I.P., de Kommissie Introductie Psychologie. Deze commissie had geen officiële status en werd gerund door een handjevol studenten die eerstejaars een leuke introductie probeerden te bezorgen. Toen al werden introductiekampen georganiseerd. Om deze kampen blijvend mogelijk te maken, was het noodzakelijk dat de K.I.P. veranderde in een vereniging. Dit gebeurde in 1981. Nu was het ook mogelijk dat studenten lid werden van de Vereniging Introductie Psychologie (VIP) en wel voor het luttele bedrag van 5 gulden. 

Sinds de officiële oprichting in 1981 heeft VIP een enorme groei doorgemaakt. Waar werd begonnen met het organiseren van de introductie en het houden van psychologiefeestjes, kwamen daar in 1982 het vertonen van films en sportevenementen bij. De vereniging groeide in de beginjaren langzaam en in 1983 kwam er slechts één iemand opdagen bij het zogenaamde pepernotenpingpongtoernooi. In 1986 werd er voor het eerst een boekenmarkt georganiseerd, net als een kerstdiner. Er waren ideeën voor lezingen en excursies, die later ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. Begin jaren '90 begon VIP met een aantal belangrijke nieuwe activiteiten. In 1990 werd gestart met de boekenverkoop, waarbij je 10% korting op je boeken kon krijgen. Langzaam begon VIP zich ook te wagen aan wat minder "brave" activiteiten, zoals het organiseren van een bierestafette in 1991, in samenwerking met de studievereniging van Engels. Het aantal leden groeide steeds sneller en hetzelfde kan worden gezegd van het aantal activiteiten dat de vereniging organiseerde. Hoewel VIP steeds meer een gerenommeerde vereniging werd, werd dit niet meteen erkend door de opleiding, die VIP uit haar ruimte wegstuurde. Uit protest bezette VIP in 2002 daarom twee kamertjes in het toen nieuwe Muntinggebouw. Vlak daarna fuseerde de vereniging met onder andere de STOSO (de vereniging voor studenten Sociale- en Organisatiepsychologie), die een commissie werd van VIP. Inmiddels heeft VIP twee vaste ruimtes, bijna 2000 leden, meer dan 160 actieve leden, verdeeld over 37 suborganen (commissies en structuren).

Tegenwoordig is de introductiecommissie slechts een klein onderdeel van deze grote vereniging. VIP organiseert een breed scala aan activiteiten voor psychologiestudenten, zowel met een sociaal als een studiegerelateerd karakter. Voorbeelden van activiteiten zijn de introductie voor eerstejaars en feesten. Ook het organiseren van lezingen en filmavonden met een psychologisch karakter wordt gedaan door VIP. De vereniging draagt daarnaast zorg voor de boekenverkoop. Ontspanning is er bij het jaarlijks toneelstuk en bij Zwemfest, het popfestival dat jaarlijks georganiseerd wordt in samenwerking met Ubbo Emmius (studievereniging van Geschiedenis), GLV Idun (studievereniging van Levenswetenschappen) en Ibn Battuta (faculteitsvereniging Ruimtelijke Wetenschappen). Door middel van congressen en carrièredagen probeert de vereniging de student een goede verdieping te bieden op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Dit is slechts een greep uit alle dingen die VIP onderneemt. De overgrote meerderheid van psychologiestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen is lid.

Onze sponsoren