Jaarvertegenwoordiging 1

Als jaarvertegenwoordiger vertegenwoordig jij, samen met vier tot vijf anderen de vele studenten uit jouw studiejaar. Je bent mede verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Dit doe je door in de gaten te houden hoe je medestudenten denken over de vakken die zij volgen, de colleges die aangeboden worden en de tentamens die zij maken. Je schrijft na ieder vak een verslag (ongeveer 1 vak per persoon) over hoe studenten het vak vinden. De informatie hiervoor doe je op door veel met studenten om je heen te praten en bovenal goed te luisteren naar de meningen over de vakken die gegeven worden. Daarnaast overleg je regelmatig met de opleidingscommissie, het faculteitsbestuur, de faculteitsraad en de opleidingsdirecteur over wat er goed gaat binnen de opleiding en waar verbeterpunten liggen.

E-mail: jv1@vipsite.nl

Onze sponsoren