Nieuwe commissies in 2017/2018!

Nieuwe commissies vanaf 2017/2018!

In het jaar 2016-2017 heeft er een herstructurering van de commissies plaatsgevonden. Dit betekent dat er nieuwe commissies zijn gekomen of dat al bestaande commissies in een nieuw jasje zijn gestoken. In het studiejaar 2017-2018 zullen we starten met deze nieuwe commissies bij VIP. Hieronder kan je lezen welke commissies VIP vanaf september 2017 heeft.

Lijkt het jou leuk om activiteiten te organiseren met een leuke groep psychologiestudenten? Je CV te boosten? En vooral veel nieuwe mensen te leren kennen? Solliciteer dan voor een commissie!

In september vindt er een commissiemarkt plaats waarbij je je kan opgeven voor een commissie en informatie kunt ontvangen over de commissies.

 Social committees

Introduction committee/Diescommittee:

 • Organiseren van een Diesweek (voor alle leden toegankelijk). Daarnaast het organiseren van een introkamp voor de eerstejaars psychologie studenten.

Social committee:

 • Het organiseren van feesten en andere sociale activiteiten voor alle VIP-leden.

Zwemfest committee:

 • Het verzorgen van minimaal een evenement per jaar, geheten: ‘Zwemfest’, met verschillende bands.

First year committee:

 • Het organiseren van minimaal vier activiteiten gericht op het versterken van binding tussen de eerstejaarsstudenten psychologie. Deze activiteiten zijn vrij in te vullen door de commissie.

Event committee:

 • Het organiseren van twee weekenden met sociale activiteiten, waarvan één de batavierenrace is. Het andere weekend is ter vrije invulling van de commissie. De datum van het tweede weekend zal wel vooraf worden bepaald en worden opgenomen in de jaarplanning.

Integration committee:

 • De integration committee organiseert minimaal 4 activiteiten voor zowel Nederlandse studenten als Internationale studenten. Het doel van deze activiteiten is om te integratie tussen de studenten uit verschillende landen te bevorderen.


Study-related committees

Study committee:

 • Het inventariseren van de benodigde studieboeken voor het desbetreffende studiejaar.
  • Het bestellen van studieboeken voor leden tegen een gereduceerd tarief.
  • Organiseren van studie-activiteiten voor alle VIP-leden, zoals studieuurtjes of studiehulp.

Lecture committee:

 • Het organiseren van minimaal vijf lezingen.

Conferences:

Conference of Social and IOP Psychology (Stoso):

De Stoso-congres commissie organiseert jaarlijks een congres of symposium met een aan de Sociale of Arbeids- en Organisatiepsychologie gerelateerd onderwerp. Dit congres vindt in april of mei plaats.


Conference of Behavioural and Social Sciences

De CoBSS-commissie organiseert minimaal een keer per twee jaar het intrafacultair Congres in samenwerking met het faculteitsbestuur Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), ODIOM, studievereniging Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, en Sociëtas, studievereniging voor Sociologie, met een sociaal wetenschappelijk onderwerp.


Instellingen- en bedrijvendagcommissie:

De Instellingen- en bedrijvendagcommissie organiseert een instellingen- en bedrijvendag in samenwerking met de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), ODIOM, studievereniging Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, en Sociëtas, studievereniging voor Sociologie.


Workshop/in-house committee:

 • Het organiseren van zes activiteiten gerelateerd aan het werkveld van psychologie. Hierbij organiseert de commissie minimaal twee workshops en minimaal twee inhouse-dagen/daytrips naar instelling. De overige twee activiteiten zijn vrij in te vullen, mits het onderwerp gerelateerd is aan psychologie.

Career committee:

 • Het organiseren van vier carrière avonden, waarbij sprekers worden uitgenodigd uit het werkveld om over hun ervaring te praten. Deze avonden zouden optioneel in combinatie met een aansluitende borrel of diner kunnen plaatsvinden.

Student exchange committee:

 • De Student exchange committee regelt jaarlijks een uitwisseling van studenten met een buitenlandse wetenschappelijke opleiding psychologie en de opvang van de buitenlandse studenten die hier komen in het kader van die uitwisseling. De uitwisseling zal één à twee weken duren. Het organiseren van een uitwisseling met een buitenlandse universiteit.


Other:

Yearbook committee:

 • De jaarboekcommissie levert eens per jaar een jaarboek.


Diemensies: De diemensies is het vakgroepsblad voor psychologiestudenten van de RuG. Zes keer in het jaar kan dit tijdschrift gratis opgehaald worden in de kantines van het Heymansgebouw en de Bloemstraat. Iedere editie staat vol met interessante psychologische artikelen, facultair nieuws, testpanels, VIP-nieuws en interviews met psychologen, docenten en studenten.


Master community:

De mastercommissies zijn gericht op de master studenten en hun oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Social psychology

Industrial and Organizational psychology

Brain & Behaviour psychology

Clinical, Developmental & Forensic psychology


Year representations/jaarvertegenwoordigingen:

 • Jaarvertegenwoordiging 1
 • Year representation 1
 • Jaarvertegenwoordiging 2
 • Year representation 2


Structuren

Bar & Cook structure: Het verzorgen en coördineren van jaarlijks minimaal de (voor)bereiding van het eten tijdens het kerstdiner, het Actieve Leden Weekend en het introductiekamp.

Promotion structure: Geeft wanneer mogelijk ondersteuning aan de commissies en bestuur bij het maken van promotiemateriaal. De promotie structuur streeft naar het maken van een eerstejaarspoduct in samenwerking met de fotostructuur in het begin van het studiejaar.

Photo structure: Het maken van foto’s op activiteiten, die georganiseerd worden door VIP, en foto’s, die nodig zijn voor officiële verenigingsuitingen. Ook draagt de fotostructuur zorg voor het plaatsen van foto’s op de VIP-site. De promotie structuur streeft naar het maken van een eerstejaarspoduct in samenwerking met de promotie structuur in het begin van het studiejaar.

Audit committee: Het controleren de eindafrekening van het verenigings boekjaar waarin zij zijn benoemd. Daarnaast dient de financiële controle commissie ter ondersteuning van het bestuur op financieel vlak.

Acquisition structure: De Bedrijfscontactenstructuur heeft als doel het binnenhalen van verenigingsbrede acquisitiegelden, evenals het binnenhalen van acquisitiegelden voor commissies.

Manus (Manusje van alles): het verzorgen van jaarlijks minimaal de voorbereiding en verzorging van de muzikale omlijsting en ondersteuning tijdens het Actieve Leden Weekend.

Onze sponsoren