Lustrumcommissie

De Lustrumcommissie organiseert de Lustrumweek. Een lustrum is een vijfjaarlijkse verjaardag. Tijdens de Lustrumweek van 2016 wordt de 35e verjaardag van VIP gevierd. Het programma van de Lustrumweek mag de Lustrumcommissie zelf invullen. Hierbij kun je denken aan activiteiten overdag en feesten in de avond. De commissie is verantwoordelijk voor het vinden van acquisitie, en gaat op zoek naar locaties en sprekers voor de activiteiten en de verschillende feesten. Uiteraard zorgt de commissie ook voor promotie van deze activiteiten.

E-mail: lustrum@vipsite.nl


Geachte lezer,

Voor een serieuze commissie als deze, is een serieuze introductie uiteraard op zijn plaats. Niet in de laatste plaats omdat deze commissie slechts eenmaal in vijf opeenvolgende jaren in het leven geroepen wordt, om een breed scala aan activiteiten aan te bieden die gedurende het lustrumjaar en de lustrumweek worden gepresenteerd. Ten tweede is de samenstelling van de commissie van groot belang, vandaar de keuze om deze introductie voort te zetten met het presenteren van de commissieleden.

Te beginnen met Anne V., de overgestructureerde hogesnelheidstrein der actiepunten die er met de titel ‘voorzitter’ vandoor gaat. Ondersteund door griffier Scholte B. gaat er –onder het luid scanderen van S C HOLTE, S C HOLTE– geen woord verloren. De volgende, minstens zo waardevolle pennenlikker gaat schuil onder het alias ‘The Hoff’ –ook wel Eize H.–, die met toegespitste blik de kas angstvallig in de gaten houdt. Aansluitend de New Girls: team Anniek K en Iris B ofwel ‘American Booty’, dat geacht wordt de beoogde geldinstroom zo hoog en zo stabiel mogelijk te houden en daarvoor álles uit de kast te trekken. Verder contact wordt er door dit doorstotende dieselduo van gehaaide earners niet gelegd. Dit wordt de tedere handen van overall cutie pie Anna M. toevertrouwd, het stille geweten van de commissie en vervuller van de functie ‘externe contacten’. Tot slot zal haar onmetelijk stoere tegenpool Eva ter H. het gedane werk aanprijzen in de digitale- en analoge arena’s waar het publiek in spanning afwacht.

Tot slot zijn de groepsprocessen een onmisbaar en gewichtig element in het bereiken van perfectie. Natuurlijk staat het coöpereren bij zij die verkozen zijn hoog in het vaandel.

Wij van de lustrumcommissie adviseren deelname aan de viering van het 7e lustrum!

Lustrum_2.jpg

Kom pak je lustrum maar

Zo vangen commissies besturen

We rijden over faculteiten

Steeds op zoek na-haar geiten

Heb jij een gevangen?

Geef hem dan aan Hasret

Voor de shoarma-ma

Bestel een broodje dan

Met geitenmelkfeta. 

Lustrumcommissie 2015-2016

Anne Varvik (2012) Voorzitter
Scholte Boels (2011) Secretaris
Eize Hofstra (2009) Penningmeester
Anna Mulder (2014) Externe Contacten
Iris Botermans (2014) Acquisitie
Anniek Kievitsbosch (2015) Acquisitie
Eva ter Haar (2013) Promotie

Onze sponsoren