Financieel

Financieel 

Het studeren in het buitenland is vaak duurder dan in Nederland. Laat je hierdoor echter niet afschrikken, de ervaring die je opdoet weegt hier vaak tegenop. Je leert zelfstandiger te worden, je taalkennis te ontwikkelen en daarnaast is het een ervaring die waarschijnlijk in de toekomst niet krijgt aangeboden!

Er bestaan fondsen die beurzen beschikbaar stellen om studeren financieel aantrekkelijker te maken. De exacte criteria om in aanmerking te komen voor deze beurzen, zijn beschikbaar op de websites van de fondsen. Hierbij moet je denken aan aantal behaalde studiepunten, leeftijd, duur van de uitwisseling. Neem om hier zekerheid over te verkrijgen, contact op met de medewerker internationalisering.

Hieronder is een lijst weergegeven van de relevante fondsen. 
• Beurszoekers
Er zijn in elk geval drie databases die een groot aantal beurzen bevatten. De Nederlandse versies zijn de Nuffic Beursopener en de Elsevier SubsidieTotaal. De Oostenrijkse versie is de OEAD Grants. Nadeel van de laatstgenoemde, is dat de aanvraagformulieren veelal in het Duits zijn.
• Culturele Verdragen (CV)
Dit fonds is bedoeld voor studeren in het buitenland en voor zomercursussen, zowel binnen als buiten Europa. De beurzen voor studie in het buitenland, zijn alleen toegankelijk voor masterstudenten. De beurzen voor zomercursussen zijn voor iedereen beschikbaar.
• Erasmusbeurs
Dit fonds is bedoeld voor studie in het buitenland via een uitwisselingsprogramma en voor stages in het buitenland. Hij geldt alleen voor studie of stage binnen Europa. De beurs wordt toegekend aan instellingen, niet aan individuen. Om deze beurs te ontvangen moet daarom contact worden opgenomen met de medewerker internationalisering.
• Groninger Universiteitsfonds (GUF).
Dit fonds is bedoeld voor stages in het buitenland, zowel binnen als buiten Europa. Het biedt een aanvulling op andere beurzen.
• Marco Polofund
Dit fonds is het complement van de Erasmusbeurs. Dat betekent dat dezelfde eisen worden gehanteerd, maar dat hij alleen verkrijgbaar is bij studie of stage buiten Europa.
• Nederlands Instituut in Athene (NIA)
Dit fonds is bedoeld voor studie in Griekenland, tijdens de masterfase of daarna.
• Tempus
Dit fonds is bedoeld voor studie in het buitenland via een uitwisselingsprogramma.

Wat moet ik allemaal regelen?
Een paar van de belangrijkste punten die je moet regelen zijn financiering, erkenning van de studiepunten, huisvesting, taalvoorbereiding, verzekeringen. Maar, hieraan vooraf gaat natuurlijk je formulier/motivatiebrief om voor de studieplek te solliciteren. Omdat het veel tijd kost en er vroege deadlines zijn, is het aan te bevelen om op tijd hiermee te beginnen. Let specifiek op het verschil tussen deadlines van Universitair en Facultair te vergeven studieplekken. We raden je aan om ongeveer een jaar van te voren te beginnen met het oriënteren.

Daarnaast zijn er vastgelegde criteria waaraan je moet voldoen, alvorens je kunt studeren in het buitenland. Deze hangen af van de wijze van uitwisseling die je verkiest.
Wanneer je bijvoorbeeld het eerste semester van het 3e jaar op uitwisseling wilt moet je in bezit zijn van je Propedeuse en alle vakken van het eerste semester van het tweede jaar hebben gehaald. 
Meer informatie over dit soort zaken, is te vinden in het overzicht van webadressen of verkrijgen via de medewerker internationalisering.

Onze sponsoren