Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland

Op deze pagina proberen we een duidelijk overzicht te geven over studeren in het buitenland. Bij psychologie en pedagogiek zijn vragenlijsten afgenomen onder studenten, waaruit bleek dat vooral het gebrek aan informatie een drempel opwerpt.

We hebben geprobeerd om antwoord te geven op de veelgestelde vragen over studeren in het buitenland. Daarnaast is er een overzicht gegeven van belangrijke webadressen en aanspreekpunten binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Op deze manier hopen we duidelijkheid te scheppen over studeren in het buitenland.

Met een studie in het buitenland combineer je het leuke met het inhoudelijke. Je doet kennis op, verbetert je taalvaardigheid en je wordt zelfstandiger. Bovendien maak je een geweldig avontuur mee. 

Wat kan ik doen in het buitenland?
Er zijn drie studiegerelateerde zaken die in het buitenland gedaan kunnen worden.
• Studeren
• Stage lopen
• Zomercursus

Studeren in het buitenland is mogelijk in de minor (een half jaar) of in de master (een of twee jaar).

In overleg met de medewerker internationalisering, kunnen studiepunten die tijdens de minor in het buitenland behaald zijn, omgezet worden in studiepunten die geldig zijn binnen jouw opleiding aan de RUG.

Punten die tijdens de master behaald zijn, zijn niet geldig aan de RUG. De master biedt namelijk een eigen diploma van de buitenlandse universiteit waar je gestudeerd hebt.

Stage lopen is niet verplicht tijdens de bachelor of de master. Mocht je hier toch de mogelijkheid toe krijgen, dan kun je alle kanten op. Veel organisaties staan open voor studenten die tijdelijk stage willen lopen.

Een stage wordt door de student zelf geregeld, in overleg met de stagecoördinator. De RUG heeft geen vastgelegde stagecontacten. Meer informatie over stage lopen in het buitenland, is te vinden in het overzicht van webadressen.

Een zomercursus staat in principe los van de studie. Soms is het wel mogelijk om een bepaalde cursus die gerelateerd is aan je studie, om te zetten in extra studiepunten die ook op je bul verschijnen. Dit komt echter niet veel voor en kan alleen in overleg met de coördinator internationalisering.

In uitzonderlijke gevallen kan een studiegerelateerde zomercursus gefinancierd worden. Meer informatie over relevante zomercursussen en de financiering van zomercursussen, is te vinden in het overzicht van webadressen.

Op welke manier kan ik studeren in het buitenland?
Het tijdelijk volgen van een studie in het buitenland, kan via twee wegen. Daarnaast kan je voor langere tijd in het buitenland studeren.

• Uitwisselingsprogramma
• Freemover
• Masteropleiding
• Postgraduate opleiding
• Volledige opleiding

Studeren in het buitenland gaat het eenvoudigst via een uitwisselingsprogramma. De voordelen hiervan zijn dat je geen ander collegegeld betaald dan aan de RUG en dat je de behaalde studiepunten aan je eigen opleiding krijgt toegekend mits de door jou gekozen vakken door de Examencommissie zijn goedgekeurd. De Nederlandse collegegelden zijn vaak veel lager dan buitenlandse, dit scheelt dus erg veel geld.

De duur van de studieperiode in het buitenland varieert van minimaal 3 tot (over het algemeen) maximaal 12 maanden. Soms betekent dit dat je studievertraging oploopt. De opleidingen zijn hier echter van op hoogte en om vertraging tijdens je studie zo veel mogelijk te voorkomen zijn er verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je naar het buitenland mag.

Een aantal buitenlandse universiteiten heeft een RUG-breed uitwisselingscontract. Dat betekent dat studenten van alle bachelors aan de RUG, toegang kunnen krijgen tot deze universiteiten. Soms moet een student wel aan bepaalde prestatie- of taaleisen voldoen.
Daarnaast zijn er uitwisselingscontracten die alleen voor een bepaalde studie aan de GMW faculteit gelden. Soms is het, in overleg met de coördinator internationalisering mogelijk om via een uitwisselingsprogramma van een andere opleiding aan onze faculteit te studeren in het buitenland.

Meer informatie over al deze uitwisselingsprogramma’s, is te vinden in het overzicht van webadressen.

Niet alle buitenlandse universiteiten hebben een uitwisselingsprogramma met de opleiding psychologie. In sommige gevallen kan je echter als freemover studeren in het buitenland. De nadelen hiervan zijn dat je een ander (vaak hoger) collegegeld betaald, dat je behaalde studiepunten niet automatisch geldig zijn voor je studie, dat je alles zelf moet regelen. In overleg met de coördinator internationalisering is het soms mogelijk om je studiepunten om te zetten. Het voordeel is dat je helemaal vrij bent in je keuze.

Als je dit wilt, moet je contact opnemen met de coördinator internationalisering. Het is dan wel de bedoeling dat je een duidelijk plan voor ogen hebt. Als je graag ideeën wilt opdoen over eventuele buitenlandse universiteiten, kan je misschien hulp krijgen van docenten of de studieadviseur.

Als je voor langere tijd in het buitenland wilt studeren, is dat ook mogelijk. Je kunt een volledige studie volgen in het buitenland, alleen de master die aansluit op je voltooide bachelor of een postgraduate opleiding (waarin je promoveert). Meer informatie hierover, is te vinden onder het kopje contactgegvens. 

landscape-644323_1280.jpg

Onze sponsoren