Stosocongres committee

Jaarlijks wordt het STOSO – congres georganiseerd door de Stosocongrescommissie. Dit congres staat in teken van de Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (AOP). Het doel van het congres is om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Jaarlijks trekt het congres ongeveer 150 enthousiaste bezoekers. Het congres bestaat altijd uit een aantal interessante lezingen, gegeven door ervaringsdeskundigen. Deze lezingen worden afgewisseld met een aantal workshops, waarbij de deelnemers actief bezig zullen gaan met het onderwerp. Als lid van deze commissie zal je acquisitie binnenhalen om de dag te kunnen betalen, sprekers en workshopgevers benaderen en een locatie regelen. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor promotie voor het congres en zal je coördineren tijdens het congres. 

E-mail: stosocongress@vipsite.nl

Onze sponsoren