Lecture committee

De Lecture committee organiseert 5 lezingen in het jaar met elk een ander, Psychologie gerelateerd, thema. Er zijn in het verleden lezingen georganiseerd over drugs, zedendelicten, liegen, geluk en narcisme. Een lezing organiseren vraagt om goede organisatorische vaardigheden. Allereerst moet er worden gebrainstormd over een onderwerp. Vervolgens moeten sprekers gezocht en benaderd worden die geschikt zijn om een lezing te geven. Natuurlijk moet er ook een locatie gezocht worden en moet het contact daarmee onderhouden worden. Dit alles moet zo in de begroting opgenomen worden dat het budget goed verdeeld wordt over de verschillende lezingen. Als dit allemaal rond is zal er promotie gemaakt moeten worden om ervoor te zorgen dat mensen op de hoogte zijn van het evenement. De posters worden gedrukt en er wordt geflyerd bij de collegezalen. 

E-mail: lecturecommittee@vipsite.nl

Onze sponsoren