Instellingen- en bedrijvendag commissie

De ‘Instellingen- en bedrijvendagcommissie' (Ibco) is opgericht om één keer per jaar een instellingen- en bedrijvendag te organiseren. In samenwerking met het Faculteitsbestuur, ODIOM en Sociëtas, probeert de Ibco studenten van verschillende studies van onze faculteit met elkaar te verbinden. Het zal een evenement zijn dat in het teken staat van het bevorderen van interactie tussen studenten en het werkveld. Het algemene idee is dat bedrijven workshops, gesprekken, informatielunches en dergelijke kunnen aanbieden aan studenten om ze een beter beeld te geven van een mogelijke carrière en het werkveld. De precieze invulling van deze dag wordt grotendeels bepaald door de commissie die zich met deze instellingen- en bedrijvendag zal bezig houden. In de commissie zitten studenten uit alledrie de opleidingen. Als lid van deze commissie ben je onder andere verantwoordelijk voor het regelen van de sprekers, de mensen die workshops komen geven, het afhuren van een locatie en zal je de dag coördineren. Uiteraard draag je ook zorg voor promotie van het evenement. VIP, ODIOM en Sociëtas zijn van plan in verenigingsjaar 2015-2016 een facultaire instellingen- en bedrijvendag te organiseren.

E-mail: ibco@rug.nl

Onze sponsoren