Yearbook committee

De Yearbook committee maakt het jaarboek van VIP. Hierin staan onder andere foto’s van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en verhalen van iedere commissie van VIP. Ook schrijven de broeder- en zusterverenigingen van VIP een verhaal voor in het jaarboek en wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Naast de almanak produceert de commissie ook een Acmanac. Dit is de almanak voor actieve leden. Hierin staan de contactgegevens van de commissieleden en foto’s van iedere commissie.

E-mail: yearbookcommittee@vipsite.nl 

Onze sponsoren