Commissies & Structuren

1. Commissie doen bij VIP

VIP heeft ruim 160 actieve leden die allemaal plaatsnemen in één van de vele commissies van VIP. Elke commissie heeft een eigen taak, bijvoorbeeld het organiseren van workshops, een liftwedstrijd of een congres. Op de VIP-site kan je over elke commissie informatie vinden onder het betreffende kopje aan de linkerkant van deze pagina. In mei en september vinden jaarlijks commissiemarkten plaats in de kantine van het Heymansgebouw. Tijdens de commissiemarkt kun je met de huidige commissieleden praten om meer informatie te krijgen over de commissies die jou aanspreken en je kunt hier ook voor commissies solliciteren. Aanmelden voor commissies kan ook via de VIP-site, op de dagen dat de commissiemarkt plaatsvindt.

            Het verenigingsjaar begint in september en duurt het hele academische jaar. Het doen van een commissie van VIP kost gemiddeld drie uur per week. Je kunt als commissie wekelijks zelf bepalen hoeveel tijd je die week wilt besteden aan je commissie. Wanneer een activiteit die jij als commissie organiseert dichterbij komt, zal je normaalgesproken wat meer tijd met je commissie doorbrengen.


2. De functies

Binnen elke commissie worden in ieder geval de functies voorzitter, secretaris,

penningmeester, acquisitie en promotie verdeeld. In sommige commissies is er ook iemand met de functie externe contacten.

  • De voorzitter houdt het overzicht van alle dingen die geregeld moeten worden, maakt de agenda’s voor vergaderingen en zorgt dat de vergaderingen gestructureerd verlopen. Daarnaast verloopt het contact met de commissaris van het bestuur vaak via de voorzitter.
  • De secretaris notuleert tijdens de vergaderingen de belangrijkste punten en werkt deze uit tot een overzichtelijk bestand, zodat iedereen kan nalezen wat er is afgesproken en wat iedereen moet doen. Ook houdt de secretaris de mail in de gaten.
  • De penningmeester maakt een begroting voor het jaar en houdt overzicht van de inkomsten en uitgaven van de commissie.
  • De persoon met als functie acquisitie benadert bedrijven om samenwerkingen aan te gaan. Een voorbeeld voor een samenwerking is het plaatsen van het logo van het bedrijf op de commissiekleding in ruil voor een bepaald sponsorbedrag. Elke commissie heeft jaarlijks een target (doelbedrag) dat zij moeten binnenhalen.
  • De persoon met de functie promotie zorgt ervoor dat er voor elke georganiseerde activiteit voldoende promotie wordt gemaakt, door bijvoorbeeld het maken van een poster, een Facebook-evenement en het schrijven van een promotietekstje voor op de VIP-site.
  • De persoon met de functie externe contacten houdt contact met externe partijen, bijvoorbeeld met sprekers voor een lezing of instellingen voor een dagreis. De persoon met als functie externe contacten zorgt dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met de externe partij en dat het contact goed en professioneel verloopt.

3. Wat kan je leren van een commissie bij VIP?

Wanneer je plaatsneemt in een commissie van VIP krijg je de verantwoordelijkheid voor het organiseren van verschillende activiteiten. Het doen van een commissie zorgt ervoor dat je in nieuwe situaties terecht komt en problemen moet oplossen die je in het reguliere studentenleven niet snel tegenkomt. Een commissie doen bij VIP is een goede manier om te leren omgaan met het krijgen en nemen van verantwoordelijkheden. Verder zal je contact hebben met grote bedrijven en mensen uit het werkveld. Op deze manier leer je om op een professionele manier te communiceren. Onder het kopje ‘functies’ vind je meer informatie over wat elke functie binnen een commissie inhoudt en wat je bij elke functie kunt leren. Verder werk je binnen een commissie gedurende een jaar nauw samen met een groep studenten van vijf tot zeven personen. Hierdoor zorgt het doen van een commissie ervoor dat je goed leert samenwerken en communiceren met je commissieleden. Door deze leerzame werking van een commissie staat het natuurlijk ook goed op je CV!  


4. Voordelen van actief lidmaatschap bij VIP

Plaatsnemen in een commissie heeft natuurlijk vele voordelen voor je persoonlijke ontwikkeling, maar daarnaast ben je als commissielid een actief VIP-lid en dat heeft ook voordelen! Jaarlijks worden er voor actieve leden van VIP verschillende activiteiten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. Zo vindt elk jaar het actieve ledenweekend (ALW) plaats, een weekend waarbij je met vrijwel alle actieve leden van VIP verblijft in een kampeerboerderij om elkaar beter te leren kennen en leuke dingen te doen. Verder worden er gedurende het verenigingsjaar twee activiteiten voor actieve VIP-leden georganiseerd waar je gratis aan kunt deelnemen. Aan het eind van het jaar vindt jaarlijks de actieve ledenbarbecue plaats, ook hier mag je gratis naartoe. Als actief lid van VIP leer je verder heel gemakkelijk nieuwe mensen kennen van alle jaargangen van Psychologie!

Onze sponsoren